Y Ras

Y cwis chwaraeon newydd

sy’n chwilio am gefnogwr chwaraeon mwyaf gwybodus Cymru

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Mae diogelu eich data personol yn bwysig inni. Ni fydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas ar wahân i ddibenion y rhaglen gwis “Y Ras” yn unig. Ni fydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei drosglwyddo i unrhyw trydydd parti arall.

Ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gwybod mwy am chwaraeon na neb arall?

 

Wel dyma’r cyfle i chi brofi hynny drwy gystadlu ar gyfres deledu Y RAS – Y cwis chwaraeon newydd ar S4C.

 

A’i chi fydd y cyntaf i groesi’r llinell derfyn a chael eich coroni’n bencampwr neu’n bencampwraig Y Ras 2019?

 

 

Anfonwch eich enw a'ch rhif ffôn at info@yras.uk os oes gennych chi ddiddordeb

neu llenwch y ffurflen yma:

Dyddiad cau Dydd Mawrth Mai 31ain 17.00

 

 

Bydd y cwmni cynhyrchu yn talu unrhyw gostau teithio, aros a chynhaliaeth ar ddiwrnodau ffilmio.

 

 

 

 

A’I CHI FYDD YN CIPIO CORON Y RAS 2019?